Jäälatu

Ladut
Niinä talvina jolloin keli sallii, Heinäjärven rantajäillä on ylläpidetty kymmenen kilometrin jäälatua. Lumitilanteen salliessa myös järven itäpuolella, Kankaanrinteiden vaihtelevissa maisemissa, on latu. Ladut perustetaan ja niitä pidetään kunnossa talkoovoimin, joten tilanne vaihtelee.